Nieuwspagina MiddenGroningen

We missen onze Tussenklappen

Ingezonden - Beste redactie van maandblad Midden Groningen, Geen verjaardagsfeestje of welke bijeenkomst dan ook, waar niet gesproken wordt over het gemis van onze zo vertrouwde en gewaardeerde Tussenklappen. Velen vinden met mij dat de  dynamiek en leefbaarheid van onze dorpen zienderogen achteruit holt.  Wekelijkse aankondigingen en berichtgeving over activiteiten die op stapel staan, een mooi verslag, kampioenschap van een sporter of sportclub. Kortom, van  de reuring die onze dorpen zo aantrekkelijk maken zijn we niet meer op de hoogte.

Privacy en informatiebeveiliging

De gemeente Midden-Groningen werkt veel met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

Sturing op Financiën Jeugdhulp

Het college heeft het plan van aanpak sturing Financiën Jeugdhulp goedgekeurd en de brief aan de raad over het plan vastgesteld. Midden-Groningen heeft te maken met forse tekorten op de jeugdzorg: zonder bijsturing dreigt het tekort over 2018 boven de 5 miljoen euro uit te komen. Met een aantal maatregelen wil het college bereiken dat de groei van de uitgaven aan jeugdhulp omgebogen wordt tot een daling: de ambitie is het tekort in 2018 met 2 miljoen omlaag te brengen en de taken binnen het sociaal domein vanaf 2020 uit te voeren met het beschikbare budget.

Pagina's