Griffier


Mevr. F.A.P. Grit

Postadres:
Gemeente Menterwolde
Postbus 2, 9649 ZG Muntendam,
tel. 0598-654711 (maandag t/m donderdag tijdens kantooruren)
e-mail: p.grit@menterwolde.nl

Mevr. drs. F.A.P. Grit is door de gemeenteraad benoemd tot griffier van de gemeente Menterwolde. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en haar leden bij de uitoefening van hun taken. Ook is de griffier aanwezig bij de vergaderingen van de raad en de raadscommissie.

De griffier

  • Vervult de rol van secretaris van de raad
  • Is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeenteraad, de raadscommissie en door de gemeenteraad ingestelde organen bij hun werkzaamheden
  • Is de schakel tussen enerzijds de raad en anderzijds het college van burgemeester & wethouders, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie
  • Coördineert de administratief/secretariële ondersteuning van de raad bij de agendavorming en de verzorging van informatie en documentatie
  • Ondersteunt en adviseert de raadsleden ten aanzien van specifieke bevoegdheden van de raad (bijvoorbeeld bij het formuleren van moties, amendementen, interpellaties etc.)
  • Begeleidt de raad bij de verdere invoering van het dualisme