Publiekszaken

Gemeente Menterwolde Klanten Contact Centrum
De gemeente Menterwolde werkt alleen op afspraak tel: 0598-658888

Voor een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, naturalisatie, aangifte geboorte, huwelijk, erkening, geregistreerd partnerschap, uittreksel burgelijke stand, verklaring omtrent gedrag, aangifte verhuizing, aangifte overlijden, eerste inschrijving vanuit het buitenland, verklaring van vermissing.
Geopend: Maandag t/m donderdag van 9.00 -16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
Publiekszaken op donderdag van 18.00-20.00 uur
internet: www.menterwolde.nl

U kunt via het digitaal loket van Menterwolde (e-Loket) 24 uur per dag een groot aantal producten en diensten aanvragen. Voor een aantal zaken dient u echter persoonlijk naar het bureau Publiekszaken van de gemeente te komen.

Geboorte
Aangifte van geboorte dient te geschieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is (trouwboekje en legitimatiebewijs meebrengen). Dit dient te gebeuren binnen drie dagen na de geboorte. Al een aantal jaren heeft men de mogelijkheid om, voor het eerste gezamenlijke kind, te kiezen voor de achternaam van de vader of de moeder. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde naam als het eerste kind. De keuze kan gemaakt worden voordat het kind geboren is of tijdens de geboorteaangifte. Vanaf het moment dat de geboorteakte is opgemaakt en ondertekend, is het niet meer mogelijk te kiezen.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan men bij de erkenning van het kind kiezen voor de naam van de vader. Het kind kan ook de naam van de moeder houden.
Wordt er geen keuze gemaakt dan krijgt het kind de naam van de vader.

Huwelijk
Als u wilt gaan trouwen, doet u er verstandig aan tijdig voor de trouwdatum contact op te nemen met bureau Publiekszaken voor het verkrijgen van inlichtingen, die met uw voorgenomen huwelijk verband houden. Trouwen kunt u in iedere gemeente. Via www.menterwolde.nl kunt u in de trouwagenda de gewenste trouwdatum en tijdstip online aanvragen. In de Trouwagenda kunt u zien of de door u gewenste trouwdatum vrij is door deze datum te selecteren. De gemarkeerde data zijn al volgeboekt of niet beschikbaar. U kunt digitaal een aanvraag verzenden. U krijgt een bevestiging of afwijzing per e-mail. De trouwlocaties en de prijzen kunt u ook vinden op onze website. De melding van voorgenomen huwelijk moet gedaan worden in één van de gemeenten, waar u of uw aanstaande echtgeno(o)t(e) woont. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over trouwen in de gemeente Menterwolde? Maak dan een afspraak met bureau Publiekszaken, tel. 0598-658888.
Let op: wilt u rekening houden met de termijn van huwelijksaangifte, die minimaal 2 weken voor de huwelijksvoltrekking dient plaats te vinden?
Graag meebrengen:uw legitimatiebewijzen, (afschrift van de geboorteakte en uittreksel GBA indien één van de partners in een andere gemeente woont) en indien u eerder gehuwd bent geweest een echtscheidingakte of overlijdensakte van de vorige partner. Kopieën van paspoort of uittreksel GBA van de getuigen (min. 2, max. 4).
-De kosten van een huwelijk bedragen op een vrijdagmiddag € 286,60 en op overige werkdagen € 248,35.
-Gratis huwelijk alleen op maandagmorgen 8.30 uur en 8.45 uur, zonder ceremonie en toespraak met max. 6 gasten in een kleine kamer in het gemeentehuis.
-Overige huwelijksvoltrekkingen zonder ceremonie en toespraak tijdens kantooruren € 101,-.
-Indien er gebruik wordt gemaakt van een een ambtelijke getuige, dan wordt per getuige € 25,40 in rekening gebracht.
-Voor minder draagkrachtige inwoners van Menterwolde is een gratis huwelijksvoltrekking met ceremonie en toespraak mogelijk tijdens kantooruren.
(Zie actuele informatie en bedragen op www.menterwolde.nl).

Bruidsparen kunnen vanaf 1 maart 2017 een eigen locatie kiezen om te trouwen of om een partnerschap te registreren in de gemeente Menterwolde. De eigen trouwlocatie moet bij de gemeente worden aangevraagd en worden aangewezen als ‘huis der gemeente’.

Voor de voorwaarden en meer informatie zie Trouwen op andere locaties in Menterwolde

Geregistreerd partnerschap
In plaats van een huwelijk heeft u de mogelijkheid het partnerschap te laten registreren. De procedure is dezelfde als voor een huwelijk. De juridische gevolgen zijn ook nagenoeg hetzelfde als bij het huwelijk en ook de kosten zijn gelijk aan die van het huwelijk. De ontbinding van het partnerschap gaat via de rechtbank.

Ambtenaren Burgerlijke Stand
De volgende personen zijn aangewezen voor het voltrekken van huwelijken en registratie van partnerschappen.

Dhr. A. Bunskoek
Breitnerlaan 10, 9646 DW Veendam
tel. 0598-452022

Dhr. M.M.A.M. Klaverkamp
Beneden Veensloot 67, 9651 CJ Meeden
tel. 0598-636563

Mevr. A.G. van Kleef,
Heiligelaan 85, 9636 CL Zuidbroek
tel. 0598-451880 of 06-23297900

Overlijden
Aangifte van overlijden dient te worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Dit mag worden gedaan door iedereen die persoonlijk kennis draagt van het overlijden. De praktijk is dat hiervoor een uitvaartverzorgingsbedrijf wordt ingeschakeld, welke ook de begrafenis of crematie regelt.

Verhuizing
In geval van verhuizing dient u daarvan van tevoren of op de dag zelf persoonlijk (legitimatiebewijs meenemen), of via het digitaalloket op www.menterwolde.nl  aangifte te doen in de gemeente van vestiging. De vestigingsgemeente regelt de verhuizing met de vertrekgemeente. Indien u binnen de gemeente van adres verandert dient u dit ook persoonlijk te melden bij het bureau Publiekszaken. Ook als u een uitkering heeft en het nieuwe adres aan Sociale Zaken heeft doorgegeven moet u de adreswijziging aan Publiekszaken doorgeven. Staat er al iemand op het nieuwe adres ingeschreven dan moet deze persoon persoonlijk toestemming geven.

Reisdocumenten
(Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten)
Zie ook www.paspoorteninformatie.nl

Nederlanders die naar het buitenland willen reizen, moeten in het bezit zijn van een geldig reisdocument. In plaats van een paspoort kunt u binnen Europa ook gebruik maken van een Nederlandse identiteitskaart, die voor de meeste landen binnen Europa geldig is. Beide reisdocumenten zijn 10 jaar geldig vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Pasfoto
Eén kleurenpasfoto is voldoende. Er wordt streng gecontroleerd op de kwaliteit van de foto. De foto moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de fotomatrix. Op www.menterwolde.nl kunt u deze fotomatrix doornemen. Ook worden er vingerafdrukken opgenomen in de chip van het paspoort. De reisdocumenten worden op een centrale plaats aangemaakt en kunnen normaal gesproken een week later opgehaald worden. U moet daarom twee keer naar het gemeenthuis komen. Denk er dus aan als u op reis gaat, dat er tussen de afgifte van een reisdocument een week verloopt!

Reisdocumenten minderjarigen
Vanaf 12 jaar mag een minderjarige zelf een Nederlandse identitietskaart aanvragen, deze moet persoonlijk worden aangevraagd. Toestemming van de ouders of voogd is nodig voor een aanvraag voor een Nederlandse identiteitskaart als het kind jonger is als 12 jaar tevens voor kinderen jonger dan 18 jaar is er toestemming van de ouders of voogd nodig bij de aanvraag van een paspoort.

Vermissing reisdocument
Wanneer een reisdocument is zoekgeraakt, kan een nieuw reisdocument worden verstrekt tegen de normale kosten. Bij iedere aanvraag voor een nieuw reisdocument moet u alle reisdocumentendie u in uw bezit zijn meenemen en afgeven. Voor dat u een nieuw reisdocument kunt aanvragen moet u eerst een verklaring van vermissing van het gemeentehuis ophalen en hiermee naar de politie gaan om een proces-verbaal op te laten maken. Bent u in het bezit van twee reisdocumenten en u wilt voor één reisdocument een nieuwe aanvragen, dan moet u het andere reisdocument tonen.
Voor actuele prijzen kijk op: www.menterwolde.nl

Kosten
Tarieven reisdocumenten tot 18 jaar met een geldigheidsduur van vijf jaar
Paspoort € 51,45
Identiteitskaart € 28,60
Spoedtoeslag € 47,55

Tarieven reisdocumenten vanaf 18 jaar met een geldigheidsduur van tien jaar
Paspoort € 64,75
Identiteitskaart € 50,65
Spoedtoeslag € 47,55

Vermissing reisdocument
Bij iedere aanvraag tot afgifte van een nieuw reisdocument dient het ongeldige reisdocument te worden overgelegd. Wanneer een reisdocument is zoekgeraakt, kan een nieuw reisdocument worden verstrekt tegen de normale kosten. Alvorens een nieuw reisdocument aan te vragen dient u eerst een verklaring van vermissing van het gemeentehuis op te halen en hiermee naar de politie te gaan om een procesverbaal op te laten maken.
Indien u twee reisdocumenten bezit en u wilt voor één reisdocument een nieuwe aanvragen dan dient u het andere reisdocument te overleggen.
Kijk op actuele prijzen op www.menterwolde.nl

 Rijbewijs (nieuwe)
Voordat uw rijbewijs verloopt, moet u een nieuw rijbewijs aanvragen bij Bureau Publiekszaken. Hiervoor moet u uw oude rijbewijs meenemen en een recente kleurenfoto die voldoet aan de fotomatrix-eisen. Rijbewijzen zijn in principe 10 jaar geldig.
Als u de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, moet er bij aanvraag voor een nieuw rijbewijs altijd een verklaring van geschiktheid worden ingeleverd. Dit formulier is verkrijgbaar bij Bureau Publiekszaken.
De behandellingstermijn incl. een afspraak met een arts, niet zijnde de eigen huisarts, kan ca. 3 maanden in beslag nemen.

Kosten rijbewijs
De prijs van een rijbewijs bedraagt € 38,90.
Heeft u een rijbewijs met categorie C, CE, D, of DE dan moet u voor het verlengen van uw rijbewijs gekeurd worden door een Arbo-arts. De eigen verklaring die u hiervoor nodig heeft is bij bureau Publiekszaken verkrijgbaar. De behandeling van de keuringspapieren kan een paar weken tot een paar maanden duren. Houdt u hier dus rekening mee als uw rijbewijs binnenkort verloopt.
Het rijbewijs heeft het formaat van een creditcard en wordt niet meer direct door bureau Publiekszaken klaargemaakt. De aanvraag- en afhaalprocedure is hetzelfde als voor de reisdocumenten: na een week kunt u het rijbewijs bij bureau Publiekszaken afhalen.
Voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven van een rijbewijs, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met € 43,80
Bij vermissing: extra behandelingskosten € 25,50.
(Zie actuele informatie en prijzen op www.menterwolde.nl).

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
In een aantal situaties kan aan u gevraagd worden een verklaring omtrent gedrag in te leveren, bijvoorbeeld door een nieuwe werkgever, als u een visum wilt aanvragen of als u een pleegkind in huis wilt nemen. Een aanvraagformulier voor deze verklaring kunt u downloaden van de website www.menterwolde.nl (digitaal loket) of uw werkgever verstrekt u dit formulier. Het formulier moet door de aanvragende instantie en door uzelf worden ingevuld en ondertekend. Daarna kunt u persoonlijk het aanvraagformulier bij bureau Publiekszaken inleveren. U krijgt een ontvangstbewijs mee naar huis. De behandeling van uw aanvraag kan 6 tot 8 weken duren. De verklaring wordt rechtstreek naar uw huisarts of het adres van de aanvragende instantie gestuurd.
De kosten bedragen € 30,-.  Maar heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? Of werkt u met kinderen of  met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan gratis een VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij JUSTIS. Vraag uw vrijwilligersorganisatie naar de mogelijkheden zijn. Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis mits de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Legitimatieplicht
Voor alle inwoners van Nederland geldt vanaf 14 jaar een legitimatieplicht, dus ook bij uw bezoek aan het bureau Publiekszaken. In diverse situaties kan van u worden verlangd dat u een identiteitsbewijs (rijbewijs of reisdocument) toont. Die situaties zijn o.a. bij geldzaken, bij het zoeken naar werk, op het werk, bij het aanvragen van een uitkering en aangifte van o.a. geboorte en verhuizing op het gemeentehuis.

Evenementen (melden of een vergunning aanvragen)
Een klein evenement melden is gratis.
Een vergunnning aanvragen:
Als er publiek komt, een evenement organiseert in de openlucht, tent of een gebouw die normaal niet voor evenementen gebruikt wordt, muziek gedraait wordt, toiletten nodig zijn,  alcoholische dranken buiten een horecabedrijf geschonken worden en verkeersmaatregelen nodig zijn voor het evenement.
De normen voor een belastend evenement zijn, gebruik maken van verkeersintensieve wegen, afwijkende geluidsnormen en afwijkende eindtijden (zondag t/m donderdag tot 23.00 uur, vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur).

.  € 48,35   (niet belastend evenement minder dan 500 bezoekers).
.  € 77,--   (belastend evenement minder dan 500 bezoekers).
.  € 148,25 (niet belastend evenement met meer dan 500 bezoekers).
.  € 119,75 ( jaarlijks terugkerend evenement niet belastend met meer dan 500 bezoekers).
.  € 182,50 ( belastend evenement met meer dan 500 bezoekers).
.  € 165,35 ( jaarlijks terugkerend evenement met meer dan 500 bezoekers).
Een melding maken of een vergunning aanvragen doet u via:
www.menterwolde.nl of via KCC tel.0598-658888.

Voor alle vermelde tarieven geldt dat prijswijzigingen moeten worden voorbehouden.
Op www.menterwolde.nl  worden de tarieven regelmatig bijgewerkt.
Op de website kunt u tevens talrijke aanvraagformulieren vinden.

Betaling door middel van PIN is mogelijk!