Gemeenteraad

Gemeenteraad
In november 2017 kiezen we de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De gemeenteraad van Midden-Groningen bestaat straks uit 33 raadsleden. Er komen minimaal 2 en maximaal 7 voltijdse wethouders. 

De nieuwe gemeente Midden-Groningen telt meer dan 60.000 inwoners De gemeenteraad van Midden-Groningen bestaat straks uit 33 raadsleden. Er komen minimaal 2 en maximaal 7 voltijdse wethouders.

Samenstelling gemeenteraden:
Menterwolde: Menterwolde Gewoon 4, SP 3, VVD 2, Kritisch Menterwolde 2, PvdA 2, GroenLinks 1 en CDA 1. Totaal: 15.
Hoogezand-Sappemeer: SP 5, PvdA 3, VVD 3, Lokaal Perspectief 3, D66 2, GroenLinks 2, Roodgewoon 1, ChristenUnie 1, CDA 1, Fractie Julia Polat 1 en Democratische Fractie 2016 1. Totaal: 23.
Slochteren: Gemeentebelangen 4, GroenLinks/D66 3, ChristenUnie 3, CDA 2 en VVD 2. Totaal: 17.
Samenstelling colleges:
Menterwolde: Burgemeester Rein Munniksma (PvdA). Wethouders: PvdA, VVD en SP (3).
Hoogezand-Sappemeer: Peter de Jonge (PvdA). Wethouders: SP, PvdA, ChristenUnie, CDA en GroenLinks (5).
Slochteren: Geert-Jan ten Brink (PvdA). Wethouders: ChristenUnie en PvdA (2).

Gemeenteraad Menterwolde:
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente, stelt het gemeentelijke beleid vast, verdeelt het budget en neemt andere belangrijke besluiten. Eens in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van de gemeente kunnen dan 'hun' volksvertegenwoordigers kiezen. In maart 2014 zijn de laatste gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

Taken gemeenteraad
-  U als inwoners vertegenwoordigen
- Controleren en toezien op de uitvoering van het college van B & W
- Toestemming geven aan het college voor bepaalde uitgaven
- De hoofdlijnen van het  beleid bepalen

GEMEENTERAAD

Menterwolde Gewoon  

Dhr. H. Loots   (Fractievoorzitter)

Middenweg 70, 9649 HX Muntendam
tel: 06-39138084
e-mail: h.loots@menterwolde.nl

Dhr. J. Velthuis ( Raadslid)

Jan Tromp Meesterstraat 2, 9636 EP Zuidbroek
tel: 0598-452909
e-mail: j.velthuis@menterwolde.nl

Dhr. J.K. Ruiter  
(plaatsvervangend fractievoorzitter)

Plantsoenlaan 28, 9635 AC Noordbroek
tel: 06-37200336
e-mail: j.ruiter@menterwolde.nl

 

Dhr. J. Geertsema (Raadslid)

Kromme Elleboog 3, 9649 HC  Muntendam
tel: 06-27868904
e-mail: j.geertsema@menterwolde.nl
 
Kritisch Menterwolde  

W.F.Heij-Simons
(plaatsvervangend fractievoorzitter)

Het Voorste Streekje 21, 9649 GV Muntendam
tel:0598-857565
e-mail: wandaheijsimons@gmail.com


Markus Ploeger  ( Fractievoorzitter)

Hereweg 282c, 9651 AR Meeden
tel: 06-10721403
e-mail: m.ploeger@menterwolde.nl

 
SP  

D.van der Laan (Raadslid)
Burg.Venemastraat 12, 9651 CB Meeden
tel. 06-46572267
e-mil:d.vanderlaan@menterwolde.nl

J.Veendorp (Raadslid)
Siemenspark 85, 9636 EB Zuidbroek
tel. 06-10643986
e-mail:j.veendorp@menterwolde.nl


Dhr. R. Swarts (Fractievoorzitter)

J.H. Schaperweg 43, 9649 AL Muntendam
tel: 0598-613002
e-mail: r.swarts@menterwolde.nl

 
 
VVD  


Mevr. M.E. Bos-Carabain   (Fractievoorzitter)

Zuiderstraat 8,
9635 AL Noordbroek
tel. 0598-451256
e-mail: m.bos@menterwolde.nl


 


Dhr. C.J.H. Ubels

(Plaatsvervangend fractievoorzitter)
Haltepad 2, 9636 EK Zuidbroek
tel. 06-17012745
e-mail: c.ubels@menterwolde.nl
www.facebook.com/chrisubels
www.twitter.com/chrisubels
http://nl.linkedin.com/in/chrisubels
PvdA  

Dhr. G.G.J. Huizenga   (Fractievoorzitter)

Nieuweweg 87, 9649 AC Muntendam
tel. 06 - 43728487
e-mail: g.huizinga@menterwolde.nl

 

Mevr. J. van Duren

(Plaatsvervangend fractievoorzitter)
Oldambtlaan 30, 9649 GB Muntendam
tel: 06-17521068
e-mail: a.vanduren@menterwolde.nl


 
Groen Links  

Dhr. A.D. Bosscher (Fractievoorzitter)

H. Gorterweg 4, 9649 DA Muntendam
tel: 06-20894200
e-mail: a.bosscher@menterwolde.nl

 
 
CDA  

Dhr. H. Wind (Fractievoorzitter)

Het Loeg 13, 9649 EG Muntendam
tel. 06-55177877
e-mail: h.wind@menterwolde.nl