Gemeentebegroting 2016

“Mooi weer spelen helpt niets als iedereen ziet dat het regent”

Het afgelopen jaar heeft het college fors ingezet op het inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeente Menterwolde. Welke taken en risico's zien we op ons afkomen en kunnen we die opvangen? Zit onze financiële huishouding deugdelijk genoeg in elkaar voor de toekomst? Vragen die we ons gesteld hebben en waarop het antwoord even pijnlijk als duidelijk is: Menterwolde verkeert in financieel zwaar weer en presenteert een begroting met een tekort van 1,3 miljoen in 2016, oplopend naar bijna 1,8 miljoen in 2018.

Velen van u zullen zich afvragen; “Hoe kan dat nu? Menterwolde werd toch ooit 'Het Monaco van Oost-Groningen' genoemd”. Daar ligt meteen de belangrijkste oorzaak. Jarenlang is er in Menterwolde een financieel beleid gevoerd op basis van gemeentelijke meevallers, winstgevende projecten, extra gelden vanuit het Rijk of uit opgebouwde eigen reserves. Dit kon ook, totdat de effecten van de financiële crisis zichtbaar werden. Veel gemeenten hebben daar in een eerder stadium op voorgesorteerd, Menterwolde niet en dus moeten we nu een inhaalslag plegen, die veel geld kost.

Daarnaast moeten we ook vaststellen dat de politieke turbulentie van de afgelopen jaren er voor gezorgd heeft dat de kosten voor wachtgelden behoorlijk gestegen zijn. Als laatste hebben we in Menterwolde ook met grote regelmaat te maken met kortingen vanuit de Rijksoverheid. Met regelmaat moeten we constateren dat we in de hoek zitten waar de klappen van het Rijk vaak én hard aankomen.

We zullen in Menterwolde fors moeten bezuinigen om gelden vrij te maken voor een behoorlijk aantal structurele taken die we als gemeenten nu, en in de toekomst, moeten uitvoeren. We zullen de tekorten die ontstaan door de wachtgelden en de Rijkskortingen moeten gaan opvangen. Hiervoor hebben wij in de begroting een aantal voorstellen gedaan. De meest concrete daarvan zijn: taakstellende bezuinigingen op zwembaden, sporthallen en onderhoud sportparken, verhoging van de OZB met 3,8% voor woningen (2016) en 10% voor niet-woningen (gefaseerd in 3 jaar), subsidies aan verenigingen worden m.i.v. 2017 met 10% gekort en tarieven worden aangepast.

Misschien hadden we dit alles begrotingstechnisch nog enige tijd kunnen verbloemen, en deze lastige beslissingen nog kunnen uitstellen. Maar, we willen als college volledige openheid geven, we willen een betrouwbare overheid zijn die eerlijk is naar haar bevolking en naar haar herindelingspartners. De oplossingen zijn niet eenvoudig en vaak pijnlijk. Wij zoeken daarom ook nadrukkelijk de samenwerking met de gehele Gemeenteraad en het liefst ook met u, de bevolking. Wanneer wij allen Menterwolde een leefbare en sociale gemeenschap willen laten blijven dan zullen wij elkaar de hand moeten toesteken.

Bij de uitvoering van de zorgtaken zien we wat samenwerking oplevert. Door de goede samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren maar ook met de zorgaanbieders én de gebruikers zien we hier de succesjes ontstaan. Kleine financiële plussen, maar vooral grote plussen in de uitvoering. De zorgtaken blijven ook binnen het beschikbare geld dat we daarvoor van het Rijk ontvangen, hier tornen we dan ook niet aan, net zo min als aan ons armoedebeleid. Als we die uitgangspunten
vasthouden, als we blijven kiezen voor samenwerking en over onze schaduw heen kijken, dan kunnen we door deze storm heen komen.

Reactie toevoegen