Visie GroenLinks

Daar is hij dan. De begroting voor het jaar 2017. Het laatste jaar van de gemeente Menterwolde en daarmee ook de laatste begroting van Menterwolde. De begroting die voorligt is één geboren uit problematiek. Bezuinigingen en zelfs boetes van de landelijke overheid maken het voor onze gemeente enorm moeilijk. Het zal geen geheim zijn dat Menterwolde er financieel zwak voor staat. Groenlinks is daarom blij dat de lastenverzwaring voor onze inwoners beperkt blijft in 2017. Sterker nog, de afvalstoffenheffing daalt zelfs! Verder is Groenlinks verheugd dat het D.G van der Noortbad behouden blijft voor Muntendam. Groenlinks zal zich sterk maken dat dit bad ook ver na de herindeling open blijft.
 
De herindeling speelt een nadrukkelijke rol in deze begroting. Alles is gericht op het samengaan van Menterwolde met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Nieuw beleid wordt door dit college dus ook niet uitgevoerd. Hoewel dit logisch is - het beleid van onze gemeente kan natuurlijk niet te veel verschillen van onze herindelingspartners kan het niet zo zijn dat het college dit jaar alleen op de winkel past. Groenlinks hoopt dat het college in het laatste jaar nog wel wat initiatieven onderneemt zoals;

  • Onderzoeken of de openbare scholen in Muntendam spoedig kunnen worden samengevoegd op één locatie. De openbare scholen kampen al geruime tijd met een daling van het aantal leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen blijven leveren is het misschien een goed idee om beide scholen samen te voegen.
  • Het afschaffen of verlagen van de hondenbelasting.
    Hondenbelasting wordt door de gemeente gebruikt om de gemeentekas te spekken. Groenlinks heeft dit altijd een oneerlijke belasting gevonden. Wij hopen dat het college nog voor de herindeling deze oneerlijke belasting schrapt.
  •  Jongeren een bezigheid geven. In veel dorpen in onze gemeente zijn er geen activiteiten voor de oudere jeugd. Ook jongeren moeten het plezierig wonen vinden in Menterwolde. Wij pleiten ervoor dat de gemeente onderzoekt wat er leeft onder jongeren en wat hun wensen zijn.
  •  Het blijven verbeteren van communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Te vaak verloopt de communicatie nog slecht tot grote frustratie van alle betrokkenen. Het college heeft de verantwoordelijkheid om de communicatie met haar inwoners, verenigingen en dorpsadviesraden te verbeteren.

Groenlinks zal zich in 2017 blijven inzetten om deze zaken te realiseren. Verder zal Groenlinks kritisch blijven kijken naar de herindeling en dat de belangen van de inwoners behartigd worden. In het laatste jaar van de gemeente
Menterwolde zal het college ervoor moeten zorgen dat onze dorpen met hun voorzieningen leefbaar blijven. Daar zal Groenlinks in 2017, maar ook na de herindeling voor blijven strijden!