Belangrijke telefoonnummers

ALGEMEEN ALARMNUMMER
Politie, brandweer, ambulance,            SPOED  112

Politie, brandweer en ambulance tel: 0900-8844 (lokaal tarief)
(Telefoonnummer voor vragen en problemen die niet spoedeisend zijn)

Doktersdiensten Groningen tel: 0900-9229  
Voor niet levensbedreigende zaken buiten praktijk tijden (ma. t/m vrij. na 17.00 uur en in de weekenden en tijdens feestdagen).

Spoedhulp Huisartsengroep Oosterbroek tel: 0598-452900
Op werkdagen 8.00 -17.00 uur

Dieren in nood: bel 144
Het kan gaan om een ongeluk, dierenverwaarlozing of dierenmishandeling. Bijvoorbeeld een hond opgesloten in een auto, in de felle zon. Een koe die in de sloot is beland en er niet meer uitkomt. Of een verwaarloosd paard op een boerenerf. In zo’n geval belt u 144. Mocht om technische redenen 144 niet bereikbaar zijn, bel dan het politienummer 0900-8844, of voor spoed 112.       

Dierenambulance Oost Groningen tel. 06-54327217
(Voor het vervoeren van gewonde dieren, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar).

Sensoor Telefonische Hulplijn tel. 0900-0767
(dag en nacht,een luisterend oor voor uw verhaal of een vertrouwelijk gesprek over iets wat u dwars zit).
internet: www.sensoor.nl

STORINGSDIENSTEN
Elektriciteit en gas
tel. 0800-9009 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen per week)
internet: www.gasenstroomstoringen.nl

Waterbedrijf Groningen tel. 050-3688688 (storingen tijdens kantooruren)
tel. 0800-0202013 (storingen buiten kantooruren)
internet: www.waterbedrijfgroningen.nl
 
Storingsnummer gemeente Midden-Groningen: tel. 0598- 373737
Voor vragen, klachten en meldingen voor dringende zaken. Denk hierbij aan rioolverstoppingen, milieuzaken, kapotte ruiten van openbare gebouwen, kapotte verkeersborden, omgewaaide bomen op de weg en storingen.

Meldpunt  Zorg en Overlast tel. 0598 - 654728
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 10.00 uur
Voor vragen, klachten en meldingen over bijvoorbeeld burenruzies, stank, lawaai, vervuiling, agressie, overlast jeugd etc.

Kindertelefoon tel. 0800-0432 (gratis, ook voor mobiele bellers), dagelijks 11.00 - 20.00 uur, ook in de weekenden en op feestdagen).

Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000
Voor anonieme meldingen over criminaliteit en misdrijven.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 -24.00 en in het weekend van 9.00- 17.00 uur.
internet: www.misdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp Nederland tel. 0900-0101
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
internet: www.slachtofferhulp.nl