Fresco met Stroatklinkers en Pé en Rinus

Op zaterdag 5 november ontvangt het Veendammer Accordeonorkest in theater van Beresteyn de Stroatklinkers en Pé Daalemmer en Rooie Rinus. 
Fresco met Stroatklinkers en Pé en Rinus
Fresco zal die avond onder leiding van dirigente Toos Hidding-Smit, die als muziekdocente al meer dan 60 jaar muzieklessen verzorgt, vullen met muziek dat loopt van licht klassiek en evergreens tot populair, waarbij ook Ede Staal niet wordt vergeten. Een groot aantal van de Frescoleden zijn vroeger al leerling geweest van de dirigente van het orkest. 
Toos nodigde, ook vroeger al, bij de uitvoeringen die ze gaf in theater Veenlust, andere bekende artiesten uit, zoals de Blue Diamonds, Ria Valk, Gert en Hermien Timmermans, Anneke Grönloh, de Mounties. Bij haar 50-jarig jubileum als muziekdocente werd Toos door de gemeente Veendam geëerd met de gemeentepenning voor het enthousiast maken voor de muziek bij een groot publiek. Het orkest ontvangt deze avond Pé Daalemmer en Rooie Rinus. Peter de Haan en Frank den Hollander leerden elkaar kennen bij de studentenvereniging Albertus Magnus. Ze besloten samen verder te gaan als het duo Pé en Rinus; aanvankelijk met straatoptredens in voor-al de Herestraat. Na hun ‘ontdekking’ kregen ze in Groningen en Drenthe grote bekendheid. In hun liederen koesteren ze het Groninger dialect, dat met veel humor gepaard gaat in het lied en in de verbindende teksten. Hilarische momenten mogen verwacht worden.
De Stroatklinkers (ontstaan in 1990) presenteren hun programma met het Groningse dialect in combinatie met zgn. bluegrass-muziek. Dit is een muziekstijl ontstaan uit Ierse en Schotse muziek, vermengd met muziek uit de slavenarbeid. Inmiddels spelen de Stroatklinkers ook een flink aantal Engelstalige nummers. De Stroatklinkers staan garant voor menige hilarische podiumact zo-wel tijdens het maken van hun muziek, maar ook tussendoor.
Daarnaast vullen na onderling overleg in volle vrijheid Pé en Rinus en de Stroatklinkers de hun toebedeelde tijd naar eigen inzicht in. Deze mannen maken er ongetwijfeld, gesteund door al hun ervaring, een geweldig optreden van.
Dat belooft dus op 5 november een avond te worden vol mooie en populaire muziek en humor. Een avond ook om nog lang en met veel plezier op terug te kijken. 

Reactie toevoegen