Nieuwspagina MiddenGroningen

Nieuwe naam Open TCM tennis toernooi

Dit jaar is een bijzonder jaar omdat het gaat om het 30 jarig jubileum. Het bestuur heeft daarom een aanleiding gezien om dit jaar bijzonder te maken door de jubileum editie van het toernooi te vernoemen naar Ebbe Bosscher. Hij is in 2015 op 62 jarige leeftijd overleden en is gedurende ongeveer 25 jaar de drijvende kracht en toernooileider geweest van het toernooi.

Voorbereidt op klimaat van de toekomst

De afgelopen weken maken het nog maar eens duidelijk: het klimaat verandert en dat betekent onder andere dat in Nederland de kans op veel neerslag in korte tijd steeds groter wordt. Om hiermee om te gaan slaan overheden, inwoners en bedrijfsleven de handen ineen. De gemeente Midden-Groningen pakt die handschoen op en is vergevorderd met een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat in 2018 gereed zal zijn. Ondertussen blijft Midden-Groningen maatregelen treffen op verschillende locaties die niet daarop kunnen wachten.

Mantelzorg en Autisme

Op maandag 18 juni 2018 vindt een bijeenkomst plaats voor mantelzorgers, familie en andere geïnteresseerden over het thema Autisme. Het is een bijeenkomst over “Hoe om te gaan met een naaste met een vorm van Autisme”. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over wat Autisme betekent in de dagelijkse gang van zaken. Over waar je rekening mee kunt houden in je omgang met een (klein)kind, een partner of een vriend met een diagnose in het Autisme spectrum.

Pagina's