Nieuwspagina MiddenGroningen

Voorlopig laatste MiddenGroninger.nl

Al meer dan 30 jaar heeft Drukkerij de Bruin de voor voornamelijk Menterwolmers zo vertrouwde Tussenklappen uitgegeven. De redactie krijgt veel signalen dat inwoners de wekelijkse uitgave missen. Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 hebben we ons verspreidingsgebied in 2017 uitgebreid naar de gehele nieuw te vormen gemeente.

Zomerexcursie 23 juni 2018

Zaterdag 23 juni 2018 is de zomerexcursie van de Historische Kring Menterwolde. Om 9.00 uur vertrekken we bij de Romano-Gotische Kerk aan de Kerkstraat te Zuidbroek. Ooit hebben de Spaanse soldaten ook rond deze kerk gelopen. Het dagelijkse straatbeeld halfweg de 16e Eeuw. Vreemde indringers, door Alva gestuurd, waartegen verzet was. Hulp kwam van de Oranjes. Graaf Adolf en graaf Lodewijk, broers van Willem de Zwijger, werden met een leger naar het Noorden gestuurd. Zij vochten bij Heiligerlee op 23 mei 1568. 450 Jaar geleden. Graaf Adolf kwam hierbij helaas om het leven.

Eten uit de moestuin

De moestuin van het MAC in Muntendam doet het goed. Door de warmte en de hoosbuien de laatste tijd, groente de groente voorspoedig. ”We konden vorige week al de eerste spinazie van het land halen.” vertelt Wim Tiemans, vrijwilliger en adviseur bij de moestuin. ”Ik leer de jongens  hoe het in z’n werk gaat, zo’n moestuin bijhouden. Samen met Annet Pir-cher helpen we de nieuwkomers die graag willen leren over hoe het  moet.” Saman, Mohammed en Nouri weten natuurlijk wel iets van tuinieren, maar hebben nooit eerder te maken gehad met Hollandse omstandigheden en groenten.

Fusies basisscholen

Twee schoolbesturen van het openbaar basisonderwijs hebben besloten om basisscholen te fuseren. Het gaat om de volgende scholen. De fusie van OBS Ruitenvelder in Froombosch en OBS De Kinderboom in Slochteren per 1 augustus 2019. De fusieschool komt in een nieuw te bouwen kindcentrum in Slochteren en de fusie van twee basisscholen in Muntendam: de OBS De Europaschool en de OBS Burgemeester Verkruisenschool met ingang van 1 augustus 2018. De locatie voor de fusieschool wordt dan de OBS Burgemeester Verkruisenschool.

Pagina's