Sporthal Ruitershorn

Ingezonden: Elke morgen als ik uit het slaapkamerruit kijk naar een prachtig mooi Sportcentrum Ruitershorn met lede ogen en wel emotioneel hoe dit schitterende sporthal onder de slopershamer valt, diep en diep droevend hoe je zoiets ten gronde richt en moet wijken voor een verbeterd gymnastieklokaaltje met niet de mogelijkheden als dit sportcentum, waar zoveel en geschikt was voor vele doeleinden als sport en cultuur en muziekevenementen etc.. Maar nu wij onder Middengroningen vallen als Muntendammers bepaald Hoogezand nu wat er in onze gemeente Menterwolde gebeurt het is schandalig dat er Wethouders achter hun bureau beslissingen nemen die nergens opslaan. Het sportzaaltje die enigzins is verbreed maar nooit en te nimmer Ruitershorn zal vervangen en ook nog 2,1 mijoen moet gaan en heeft gekost, dit geld komt er in zijn levensdagen nooit weer uit en wie moet dat opbrengen de burgers d.m.v verhoging belastingen of bezuinigingen vul het maar in. En dan de kosten die het slopen met zich meebrengt. Was het niet beter geweest om  iemand aan te stellen die het Sportcentrum zal beheren en affiniteit heeft met sport, cultuuorg en muziekorg.en contacten ging leggen met verenigingen en organisaties e.d net als een vertegenwoordiger in het bedrijfsleven, en iets te verbeteren de energiekosten omlaag te brengen d.m.v zonnepanelen e.d. Nee ze hebben dit in hun hoofd geprent en het zal verwezenlijk worden koste wat het kost het is te gek voor woorden, zal dit ook in Hoogezand gebeurt wezen nee zeker niet. Maar goed naar ons wordt niet geluisterd al die acties  en demonstratie niets heeft geholpen deze mensen hebben een machtspositie en brengen dit ten uitvoer. Een prachtig mooi Sport en Cuultuurcentrum is ten gronde dit komt nooit weer zo,n Sportcentrum. Schande!!!.

Voormalig Hoofdtoneelmeester en Sportmedewerker 30 jaar, Evenementenhal voorm. Martinihalcentrum Groningen

Sije Pijl,
Muntendam

Reactie toevoegen