Kindpakket 2018

De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat alle kinderen moeten kunnen meedoen op school, met sport en/of culturele activiteiten. Vanaf 1 januari 2019 zijn de regels voor onder het kindpakket van de drie voormalige gemeenten geharmoniseerd voor Midden-Groningen, maar dat is nu nog niet het geval. Om mogelijk te maken dat ouders voor hun kinderen toch het kindpakket kunnen aanvragen in 2018 is het noodzakelijk dat het college regels vastgesteld tot 1 januari 2019. Het kindpakket houdt in dat, als het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de bijstandsnorm, het mogelijk is om voor het kind dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat een bedrag van 1.000 euro aan te vragen voor indirecte schoolkosten. Dat zijn bijvoorbeeld een fiets, rekenmachine, laptop, pennen, potloden, schriften en/of een schooltas.

Reactie toevoegen